Akceptuję

Szanowni Państwo,

mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem
w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

ALFATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Cielimowie - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest ALFATEX Sp. z o. o. z siedzibą w Cielimowie
(62-220 Niechanowo), ul. Klonowa 2 - dalej: Spółka.

Możesz kontaktować się z nami listownie na adres ul. Klonowa 2, Cielimowo, 62-220 Niechanowo, mailowo na adres: biuro@alfatex.info , telefonicznie pod numerem 61 424-16-41, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@alfatex.info

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i/lub wykonywania umowy oraz umożliwienia
i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym ALFATEX Sp. z o.o. zamierza zawrzeć lub zawarła umowę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

Twoje dane możemy przekazywać:

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ALFATEX Spółka z o.o. - Cielimowo ul.Klonowa 2, 62-220 Niechanowo telefon: +48 61 424 16 41 telefon mobilny: +48 602 770 769

Nagrody i certyfikaty

Kontakt z nami


telefon kontaktowy:

+48 61 424 16 41


wyślij fax:

+48 61 424 16 41


napisz do nas e-mail:

biuro@alfatex.info


ALFATEX Spółka z o.o. - jest liderem wyrobów w przemyśle włókienniczym: włóknina meblowa, włóknina odzieżowa, włóknina pościelowa, włókno silikonowe, kulki silikonowe, czesanka, ultradźwiękowe pikowanie, koronkowanie, szycie, haft komputerowy, kołdry i poduszki.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
|Polityka Prywatności|
ikona Strona główna      ikona O firmie      ikona Wyroby      ikona Nagrody i certyfikaty      ikona Kontakt      ikona Klauzula informacyjna